น้ำทะเล

1. ชั้น 2-9: ทั้งหมดเป็นสตูดิโอชั้น 1.2MB ... 10-13 ทั้งหมด 1.3MB สตูดิโอ

ตัวอย่าง: ปัจจุบันรายชื่อชั้นราคา 2-9 ประมาณ 1.55MB - ชั้น 9-13 รอบ 1.65MB

2. ชั้น 2-8: 1 ห้องนอน 40.75 หน่วยตารางเมตรสิ้นสุด 28: ชั้นราคา 1.7MB 9-13 หน่วยเดียวกัน 28: ราคา 1.86MB

ตัวอย่าง: ปัจจุบันชั้นราคาตามรายการ 2-9 ประมาณ 2.55MB - ชั้น 9-13 รอบ 2.8MB

3. ชั้นทั้งหมด: 2 หน่วยห้องนอน 71.85 ตารางเมตรมีการขายที่ 3.3MB

ตัวอย่าง: ปัจจุบันชั้นราคาตามรายการ 6-13 รอบ 4.45MB

4. อื่น ๆ ทั้งหมด 1 ห้องนอนที่มีช่วงที่จาก 43.25 -- 50.51 ตารางเมตรมีทั้งหมดขาย 45,000 บาทต่อตารางเมตรไม่ว่าชั้น.

ตัวอย่าง: P09 หน่วยที่มีวิวทะเลจากห้องนั่งเล่น & หน้าต่างห้องนอนจะ 2.3MB ด้วยโปรโมชั่น. รายการราคาปัจจุบัน 3,611,465 บาท