Residence ใหม่

นอกจากนี้ใช้ได้เฉพาะ 6 หน่วย.
ทุกหน่วยงานรวม:
– ห้องครัวติดตั้ง.
กองทุนจม: 400 บาท / ตารางเมตร
– ตู้เสื้อผ้า.
ค่าบำรุงรักษา: 30 บาท / ตารางเมตร / เดือน
– ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ.
– ห้องน้ำเสร็จสมบูรณ์.
* ขนาดของหน่วยอาจเปลี่ยนแปลง +5% / -5%, ในกรณีนี้ราคาต่อหน่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม. (เจ้าหนี้ในการโอน)

ขอบคุณสำหรับการอ่านการปรับปรุงของเราและรอคอยที่จะมีโอกาสที่จะใช้บริการของ.
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ,โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา.

Residence ใหม่
80/164 หมู่ 9 ต. หนองปรือ อ., บางละมุง, ชลบุรี 20150 ประเทศไทย.
อย่างเช่น: +66 (0) 38 713 338 โทรสาร: +66 (0) 38 713 228
อีเมล์: info@novanapattaya.com
เว็บไซต์: www.novanapattaya.com