คลังเก็บหมวดหมู่: จดหมายข่าว

น้ำทะเล

ข้อความที่ตัดตอนมาสามารถเพิ่มที่นี่, ควรจะสรุปสั้น ๆ. อ่านต่อ

Residence ใหม่

นอกจากนี้ใช้ได้เฉพาะ 6 หน่วย. ทุกหน่วยงานรวม: – ห้องครัวติดตั้ง. กองทุนจม: 400 บาท / ตารางเมตร – ตู้เสื้อผ้า. ค่าบำรุงรักษา: 30 บาท / ตารางเมตร / เดือน – ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ. – ห้องน้ำเสร็จสมบูรณ์. * ขนาดของหน่วยอาจเปลี่ยนแปลง +5% / -5%, ใน … อ่านต่อ